Vítejte na tomto webu!
  • neye

Co by mělo obsahovat pravidelné hodnocení LOTO?

Co by měl trénink LOTO obsahovat Lockout tagout?
Školení se dělí na školení oprávněného personálu a školení dotčeného personálu.Školení oprávněného personálu by mělo zahrnovat úvod do definiceUzamčení tagout, recenze společnostiLOTOprogram a návod k použitíLOTOzařízení pro provedení kroků programu pro vypnutí zařízení do stavu nulové energie;Školení dotčeného personálu musí zahrnovat účelLockout tagout LOTOa představení základních kroků a scénářů pro využití energie k ovládání Lockout tagout a školení, které seUzamčení tagoutstroj nesmí být restartován nebo povolen.
Školení by mělo být prováděno každoročně, případně ve spojení s portfoliem každoročních kontrolLOTOproces.Pokud se změní práce nebo zařízení a změní se původní postupy energetické kontroly, měli by být proškoleni také příslušní pověření pracovníci a dotčení pracovníci.
Co by mělo obsahovat pravidelné hodnocení LOTO?
Roční kontrolaLOTO- specifické postupy pro všechna zařízení, které musí být přesné, vyhovující a aktuální.Vše autorizovanéLOTOpersonál musí absolvovat speciální školicí program pro oprávněné pracovníky a dotčení zaměstnanci absolvujíLOTOškolení osvěty.Musí být prováděny kontroly personálu, aby se zajistilo, že proces LOTO je používán správně.Přestože existuje minimální požadavek na náhodný výběr týmů, které mají být kontrolovány jednou ročně, a to buď měsíčně nebo čtvrtletně, popř.LOTOspecifické kontroly mohou být prováděny namátkově v průběhu roku, aby bylo zajištěno řádné provádění oprávněným personálem, aby byly případné odchylky včas opraveny, aby byla maximalizována účinnost programu.

3


Čas odeslání: 26. listopadu 2022